UAB „Dolivite“ rėžia biržes, atlieka ištisinius biržės matavimus, taškuojame stačią medieną. Esant poreikiui rengiame miškotvarkos projektus, tvarkome miško kirtimo dokumentaciją. Be to, savo klientus konsultuojame miško sklypo, pirkimo/ pardavimo klausimais. Mums svarbus klientas, todėl visus darbus atliekame laiku ir kokybiškai.