UAB „Dolivite“ idėja gimė dar prieš ekonominę krizę Lietuvoje. Ilgai puoselėjus ir kūrus įmonės struktūrą, planą, įmonę atidarėme jau 2009 m. ir sėkmingai pradėjome eiti tolyn. Įmonėje dirba nemažai darbuotojų, kurie turi ilgametę, daugiau nei dvidešimties metų patirtį miškų srityje, be to įmonėje dirba ir jauni žmonės, kurie nuolat apmokomi ir siekiama jiems perduoti tik geriausią patirtį siekiant kuo geriau išmanyti darbą ir teikti kokybiškas ir profesionalias miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas.

Įmonė per pastaruosius, daugiau nei dešimt metų, labai išsiplėtė – sėkmingai dirba visoje Lietuvoje, yra labai mobili ir darbus gali atlikti bet kuriame rajone. UAB „Dolivite“ pasinaudojo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirta programa, kuri siekia modernizuoti miškininkystės ūkį, įsigyti miško techniką, mažinti aplinkos taršą ir mažinti skurdą kaimo vietovėse. Pasinaudojus šia programa įmonė įsigijo modernią miško techniką, kuri leido sėkmingai plėstis, augti ir maksimizuoti rezultatus.

Įmonės tikslas – investavimas į miško plotus, siekiant ilgalaikės naudos bei įvertinant visus teikiamus miško privalumus. Siekiame, kad miškai nuolat atsinaujintų, juos po iškirtinimo apželdiname, nes miškas, tai mūsų ateitis, turime ją puoselėti.

UAB „Dolivite“ misija – teikti optimaliausias miškininkystės ir medienos ruošos paslaugas vietinėje rinkoje – visoje Lietuvoje. Tai reiškia, kad mes išklausome klientus, dalijamės su jais turimomis žiniomis ir stengiamės patenkinti klientų poreikius bei lūkesčius, sukuriame savo klientams individualų pasiūlymą, kuris užtikrina maksimalų patikimumą ir geriausią kainą.

Mūsų vizija – būti patikimu partneriu, paslaugos tiekėju, siekiančių aukščiausių rezultatų ir tapti vienu iš lyderių Lietuvos miškininkystės ir medienos ruošos paslaugų rinkoje. Tai reiškia, kad mes dirbame, siekdami pelnyti klientų pasitikėjimą, siūlydami jiems geriausias paslaugas ir miškų kainą, kas veda mus įmonės tikslų link.

Siekdami įgyvendinti įmonės strategiją išsikėlėme sau keletą tikslų:

 • Atitikti pačius aukščiausius reikalavimus ir teikti kokybiškas medienos ruošos bei miškininkystės paslaugas;
 • Siūlyti klientams geriausią kainą ir atsiskaityti iš karto;
 • Užtikrinti kuo geresnį ir greitesnį miškų pirkimo procesą, siekiant pelnyti kliento pasitikėjimą;
 • Sudaryti optimalias sąlygas efektyviai dirbti, užtikrinti profesinį tobulėjimą ir asmenybės augimą mūsų įmonėje;
 • Formuoti korektišką, pagarbų požiūrį į verslo aplinką, įstatymus, moralinius ir visuomeninius principus;
 • Rūpintis aplinkos apsauga ir saugoti ją, naudoti šiuolaikišką techniką, siekti miškų atnaujinimo, apželdyti iškirstus miškus ir rūpintis miškų ateitimi.

Įmonės vertybės:

 • Bendravimas su klientu – UAB „Dolivite“ komanda yra įsitikinusi, kad klientas yra mūsų verslo dalis ir viena iš svarbiausių grandžių, todėl siekia su partneriais bei klientais kurti draugišką bendravimą, grįsta apibusia nauda. Toks modelis leidžia pasiekti geriausių rezultatų.
 • Profesionalumas – įmonėje dirba klientai, turintys ilgametę patirtį, nuolat apmokome naujus darbuotojus, siekiame tobulėti, todėl esame atviri naujovėms.
 • Atsakingumas – esame ne tik atsakinga įmonė – savo darbus atliekame laiku, bet ir atsakingai žiūrime į aplinką, siekiame, kadmiškai vis atsinaujintų ir rūpinamės ateitimi;
 • Kontrolė – keliame įmonei aukštus reikalavimus, siekiame savo tikslų, stengiamės nenuvilti savo klientų ir visada paslaugas atlikti laiku ir kokybiškai;
 • Stipri komanda – mūsų komanda veikia iš vien, siekia išklausyti vienas kito ir priimti geriausius sprendimus.

Dolivite – Dirbame Jums ir dėl Jūsų.