Turime ilgametę patirtį dirbant su medienos ruoša, tad siūlome įvairaus tipo miškų kirtimo atvejus. Miško kirtimai yra keturių rūšių: pagrindiniai, ugdomieji, sanitariniai, specialieji. Specialusis miško kirtimas taikomas medynų ir krūmynų pertvarkymui, biologinės įvairovės palaikymui, kraštovaizdžio formavimui. Sanitariniai – atrankiniai ir plynieji. Ugdomieji – jaunuolynų ugdymo, retinimai ir einamieji miško kirtimai. Ir pagrindiniai, dažniausiai naudojami – pagrindiniai miško kirtimo darbai. Jie skirstomi į tris rūšis.

Plynieji, kai brandų medyną iškertame vienu metu arba per vieną eksploatacijos sezoną, paliekant tikslinį gyvybingą pomiškį, sėklinius ir aplinkosauginiu požiūriu vertingus medžius. Plynuoju kirtimu iškirtus brandų medyną, naują medyną dažniausiai atkuriame dirbtinai želdinant. Plyni kirtimai draudžiami II grupės miškuose, nacionaliniuose parkuose, 100 m. juostuose prie magistralinių kelių.

Atvejinio kirtimo būdu, medyną iškertame per 2 – 3, kartus, kartais keturis, per 10 – 20 m., taip siekiame kirtimo metu suformuoti naujos kartos medyną.

Atrankinio kirtimo būdu dažniausiai kertame įvairaus amžiaus medynus. Visų pirma, pradedame kirtimus santykinai vienodo amžiaus medyne, o po to ateityje taip suformuojamas įvairaus amžiaus medynas. Atrankiniai kirtimai taikomi medynuose, kuriuose būtina išsaugoti miško aplinką, suformuoti įvairaus amžiaus medyną, užtikrinti miško žėlimą, laiku panaudoti užaugintus, individualią brandą pasiekusius medžius.

Jeigu nesate tikri kokio miško kirtimo būdo Jūsų miške reikėtų, susisiekite ir mes jus pakonsultuosime ir suteiksime geriausią pasiūlymą.